שירי משוררים מולחנים

ירושלים שלי

מילים: ד"ר אלכסנדר בן-דוד (וייס)
לחן : ברוריה בן-דוד (וייס)
ביצוע : ברוריה בן-דוד (וייס)
הפקה מוזיקלית : ויקטור ליברסקי

ירושלים שלי עקדת עמי בכל הדורות.
תחת נצח שמיך לחיות, לחיות, לחיות.
בך כל אבן זיו שמש חיי נשמות.
בלהבות ואפר בך כל התקוות.

מים ומזרח מאיים רחוקים,
מנבכי דורות קדם עד תום העתים,
אל זוהר סתרייך המתחדשים,
נהר רגלי אדם זורמים נשטפים.

מה שחים העצים בלילות בהירים?
מהו סוד סמטאות בצל ענפים?
מה ילאט הרוח לאור החמה הבוהק?
מה סוד פלא הנצח בעין ילד שותק?

מהו סוד לשונך באלף גוונים?
היכן המשיח הנחבא בשווקים?
מהו סודך ירושלים שלי?
היכן המשיח? עני לי עני!

הסכת בני לסוד הנשגב החבוי,
למה העולם בעיר הנצח שבוי.
כל עוד יהודים כאן יוסיפו לחיות,
תישמר לעולם תקוות הדורות.